ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

Το έργο RESET θα συμβάλει στην αξιοποίηση του δυναμικού των ηλικιωμένων εργαζομένων και των παρόχων εκπαίδευσης ενηλίκων με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης δέσμης προγραμμάτων σπουδών και μαθησιακών πηγών για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ηλικιωμένων εργαζομένων ως κοινωνικών ερευνητών και για την υποστήριξή τους στην ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Επιπλέον, θα προσφερθεί ένα πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης για την υποστήριξη των εκπαιδευτών ενηλίκων που θα χρησιμοποιήσουν τις νέες πηγές του προγράμματος σπουδών.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Μάθετε περισσότερα για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στο έργο